Kunst moet je bij voorkeur niet van ver halen,
kunst ís altijd in je directe leefomgeving aanwezig,

in je eigen wijk, als onderdeel van
je directe leefwereld.


Kunst in je leefomgeving zet je beleving
over je wijk, je buurt, je straat in een ander creatief,

inspirerend en betrokken perspectief.


Kunst in, of over je leefomgeving maakt het
kijken naar die leefomgeving anders.
Kunst heeft te maken met verbeelding,
reflectie, bewustwording of anders-kijken
dan je gewoon bent.


Kunst is ook een expressievorm: geeft
uitdrukking aan je innerlijke roerselen of
is een weergave of verbeelding van jouw
persoonlijke kijk op de samenleving.


Kunst in de wijk gaat naast ontspannen en
ontplooien ook over jouw ‘stem' laten horen
of gehoord worden.