2e Marnix: Cultuurochtenden & Leerkracht aan zet!

Al een aantal jaren werken we intensief samen met de 2e Marnixschool. 
Momenteel zijn we met de school verbonden aan het traject Cultuureducatie met Kwaliteit en onderzoeken we hoe cultuuronderwijs op school een meer geïntegreerde plek kan krijgen. 

Met de leerkrachten van school en met diverse kunstenaars zijn we continu in gesprek om activiteiten te ontwikkelen, die aansluiten bij het onderwijs in de klas. Daarbij staat de culturele en creatieve ontwikkeling van leerlingen (en leerkrachten!) centraal.
Er worden verbindingen gelegd met onderwerpen uit methodes van andere vakken en tevens komen schoolbrede onderwerpen aan bod, zoals 'Op zoek naar woorden', 'In beweging' en 'Ik ga op reis en neem mee..'.

Op de 2e Marnix doen we dit met een aantal kernactiviteiten:
- Alle leerkrachten volgen een traject waarbinnen zij zich intensief verdiepen in drama, muziek of dans; daarbij legt de leerkracht zelf leervragen neer, die hij/zij met een vakdocent onderzoekt.
- Alle bouwen hebben vier keer per jaar een cultuurochtend, waarbij zij activiteiten doen, die aansluiten bij schoolbrede thema's of andere onderwerpen in de klas. Met de leerkrachten worden deze cultuurochtenden ontwikkeld en uitgevoerd.
- Alle klassen gaan op bezoek bij een voorstelling, die aansluit bij een schoolbreed thema op school, en met de leerkrachten wordt bekeken, hoe dit in de klas kan worden uitgewerkt en verdiept.

In gesprekken, voorbereidingen en evaluaties komen steeds diverse vragen aan bod:
Waarom doen we dit? Wat willen we bereiken? En hoe geven we daar vorm aan?
We vragen leerkrachten boven de lesstof uit de methodes uit te stijgen en na te denken hoe ze aanspraak kunnen maken op het culturele bewustzijn en creatieve vermogen van de leerlingen.

 

 Hieronder enkele beelden en citaten: Een herberg maken. Aansluitend bij het thema 'Herbergen' van de methode Trefwoord.
In de klas is 3-dimensionaal werken iets wat niet vaak aan bod komt. Met de leerkrachten is bekeken hoe hier meer aandacht aan besteed kan worden. 

 

 

  
De leerkrachten geven zelf danslessen vanuit een specifiek onderwerp. Een dansles kan eindigen met het kijken naar eigen dansstukjes. Hier dansen leerlingen een dans over 'de (slinger) klok.

 

 

 

 

"Het resultaat doet er niet eigenlijk nauwelijks toe. Het gaat erom hoe ze daar komen, hoe ze samenwerken en welke oplossingen ze bedenken." (leerkracht)
De leerlingen van groep 3 en 4 bedenken in groepjes een eigen fantasiespel, wat echt te spelen is.