Op De Kameleon ondersteunen we leerkrachten in hoe ze 'modelling' toe kunnen toepassen in het taalonderwijs. Het 'modellen' wordt ingezet tijdens het begrijpend lezen. De lezer laat door hardop te denken, zijn of haar denkproces zien. Door dit denkproces laat je zien hoe je betekenis aan een tekst ontleent.

 

Tevens ondersteunen we de school bij het ontwikkelen en formuleren van een visie op cultuureducatie en kunstonderwijs.