van Asch van Wijckschool: Cultuurochtenden en Muziek!

Vanaf schooljaar 2013-2014 hebben we de samenwerking met de van Asch van Wijckschool verstevigd.
Samen onderzoeken we hoe cultuur op school een meer ingebedde plek kan krijgen en hoe er vorm gegeven kan worden aan activiteiten voor kleuters tot en met groep 8. Daarbij worden we ondersteund door subidie binnen het traject Cultuureducatie met Kwaliteit.

Met het team en de leerkrachten en diverse kunstenaars uit de wijk geven we vorm aan cultuurochtenden.
Deze ochtenden staan volledig in het kader van een thema, waar klassen op dat moment mee bezig zijn. Leerkrachten bedenken wat de leerlingen over een onderwerp moeten leren en brainstormen met een kunstenaar hoe kunst daar aan bij kan dragen, of een plek in kan hebben.
Speerpunten vanuit school zijn daarbij de Meervoudige Intelligenties van Gardner.

"Het is inspirerend en verfrissend om een vakdocent/kunstenaar aan de slag te zien. De kinderen zijn op een andere manier bezig. Je doet beroep op andere kwaliteiten." (leerkracht)

Tevens onderzoekt de school met een vakleerkracht van school een muzikale leerlijn, waarbij alle klassen muzieklessen krijgen, gekoppeld aan onderwerpen die in de klas spelen.

"Ik moet soms zoeken naar het goede akkoord, de goede toon in de les. Ik vraag dan aan de leerlingen: laat het me even uitzoeken. " (leerkracht muziek)

Impressies van de cultuurochtenden:


Bouw je eigen droomhuis met allerlei verschillende materialen.


Dansen over 'groei en bloei' naar aanleiding van het boek: 'Het bos van de luiaard'


Aan de slag met (teken)techniek. Een eigen bouwplaats tekenen.