24 April viert de Johan de Wittschool het Johan de Wittfeest.
Gedurende een aantal weken zullen de klassen werken vuit het thema "Vieren in verschillende culturen".

Iedere klas krijgt twee danslessen van een dansdocent en leert een volksdans uit een land.
Er worden dansen gedanst uit: Afrika, Hawaï, Marokko, Rusland en Hongarije.


 De opening van de dansweken!