Op de 2e Marnixschool bouwen we in samenwerking met de leerkrachten kunstmomenten in in het onderwijs. Daarbij proberen we aan te sluiten bij lesdoelen en thema's, die in de klas worden behandeld. Hoe leren de kinderen met behulp van kunst iets over bijvoorbeeld Sinterklaas?

Kleuters

De kleuters hebben in oktober een wandeling door de natuur gemaakt.Ze hebben een 'kabouterpad' gelopen.
Onder leiding van beeldend docent Verena Willemse hebben de leerlingen kennis gemaakt met bijzondere kunstwerkjes. Ook hebben zij verschillende materialen onderzocht, die terug te herkennen zijn in de natuur. Ze hebben geleerd om deze structuren waar te nemen en vast te leggen.

 Gerubde herfstblaadjes, kleuters 2e Marnix

In de Sinterklaastijd zijn de kleuters op een verassende manier met een cultureel sprookje aan de slag gegaan. Het verhaal 'De verschrikkelijkste 5 december in vijfhonderdvierenzeventig jaar' was uitgangspunt om in een muziek- en dramales een eigen verbeelding te maken/spelen.
Met muziekjuf Cindy hebben de kinderen het verhaal en cadeaus verklankt. Hoe klinkt een stoomboot? En een paard? Welk instrumentje kun je daarvoor gebruiken? En kunnen we nu zelf een verhaal maken?
Met dramadocente Pauline hebben de kinderen hun eigen cadeau gespeeld en zijn ze zelf letterlijk in een verhaal gestapt.

Groep 3, 4, 5

Ook groep 3, 4 en 5 hebben met andere ogen naar Sinterklaas gekeken. Niet alleen hebben ze 'gekeken'. Ze hebben gepraat, geschreven, gezongen en gedanst.
Waarom krijgt de Sint op zijn verjaardag geen cadeaus, maar gééft hij alle kinderen cadeaus?

Wat zou jij aan de Sint geven?
Met docenten van Het Wilde Westen, Suze, Sophie en Heleen, hebben de leerlingen zélf bedacht wat ze aan de Sint willen geven of vertellen. Wat moet de Sint écht over jou weten? Wat is jouw meest bijzondere moment van dit jaar? De kinderen hebben eigen teksten geschreven en hebben hier over gedanst.

 
Het volgende liedje hebben ze met z'n allen gezongen:

Als de Sint 5 december jarig is,

waarom krijgt hij dan geen cadeau?
Ik weet wel wat ik hem dan geven zou,

en wat dat is dat hoor je zo.
Omdat de Sint 5 december jarig is,

zijn wij op pakjesavond blij.
Maar als ik hem iets bijzonders geven zou,

dan leert de Sint iets over mij!

 

Zelfgeschreven coupletten van de kinderen:

"Wij geven onze stoerste bal het liefst aan Sinterklaas
Want een potje voetballen is goed voor die ouwe baas"

"Dit is het allerliefste dat ik geef aan Sinterklaas
Mijn knuffel, ja een mooie haas, want Sint hij is de baas"

"Ik geef aan Sinterklaas mijn allermooiste tekening
En als ik stiften nodig heb, betaalt hij de rekening"