Op de Montessorischool zijn de afgelopen jaren al diverse kunstprojecten ontwikkeld, die passen binnen het kosmisch onderwijs.


Voor dit schooljaar staan een aantal thema's op de planning: het leven in de tuin, heksen en de Ottomanen.


Kleuters 

De onderbouw heeft in september 2011 met beeldend docent Nicole Schots gewerkt aan de eigen schooltuintjes.
Want wat loopt er eigenlijk in de tuin? Kriebelende rupsen, kruipende torren en kribbige spinnen....
De leerlingen hebben hun eigen insectensteen gecreëerd. Deze stenen zijn door Nicole verwerkt in een kunstwerk. Samen met de drie kleuterklassen en de directrice zijn de kunstwerkjes onthuld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 3, 4 en 5

Leerlingen van groep 3, 4 en 5 zijn veranderd in dansende heksen en tovenaars. Met dansjuf Nancy is toegewerkt naar een presentatie voor ouders. Van heksensoep tot toverdans!

Groep 6, 7 en 8
De bovenbouwleerlingen gaan dansen......... Niet zomaar dansen, maar volksdansen. Aansluitend bij het kosmische thema over de Ottomanen maken zij kenins met Turkse volksdans.

Iedere klas leert een eigen dans, om deze tot slot aan de andere klassen te presenteren.