De wereld naar binnen

In een Creatief Partnerschap met diverse (ouder)kunstenaars en Het Wilde Westen ontwikkelt de Montessorischool een kunsteducatief programma binnen het kosmisch onderwijs.
Met kosmisch onderwijs leren de kinderen ontdekken hoe er een samenhang is tussen de verschillende gebieden: aardrijkskunde, geschiedenis, samenleving, geestelijke en maatschappelijke stromingen, techniek, milieu, gezond en redzaam gedrag en natuuronderwijs. Kunstonderwijs is hier ook onderdeel van.

Kunstcoördinator Wendelmoet: "In de afgelopen jaren hebben we goede ervaringen met het integreren van kosmisch onderwijs en kunsteducatie in samenwerking met Het Wilde Westen. Voorbeelden hiervan zijn lessen ‘ruimtemuziek' voor de middenbouw bij het K.O.O.-onderwerp het ontstaan van het heelal en de workshop Turkse dans voor de bovenbouwgroepen bij het K.O.O.-onderwerp Ottomanen. De koppeling tussen kunsteducatie en kosmisch onderwijs bevalt ons goed. De kunsteducatie wordt ingebed in de context van ons onderwijs, waardoor het meer impact heeft dan losse projecten. De kunstprojecten hebben zo ook een meerwaarde voor onze onderwijsinhoud omdat ze zorgen voor een verdieping van de lessen kosmisch onderwijs. De winst werkt dus twee kanten op!"

 

De leerkrachten gaan met kunstenaars om de tafel en werken samen kunsteducatieve lessen uit binnen de kosmische thema's! Voor dit schooljaar staan de volgende onderwerpen centraal:

Neerslag  voor de kleuters
De kleuters gaan samen met verschillende beeldend kunstenaars aan de slag met verrassende technieken en creëren hun eigen kunstwerken.

Met Verena Willemse werken ze met een diepdruktechniek aan een eigen werkje over regen, sneeuw of hagel. Leonieke Rammelt gebruikt met de leerlingen een scheurtechniek, waarbij ze goed luisteren naar het geluid van de sneeuw en de slee. Iedereen maakt van papier zijn of haar eigen sneeuwbui. Onder leiding van Danielle van Dieten wordt met sjablonen sneeuw, hagel en regen gecreëerd op de muren van de klassen. En met Nicole Schots gaan de klassen aan de slag met wapperende was.

 

 

 

Dinosaurussen voor de middenbouw

Hoe ontstaat een fossiel? Kunstenares Verena Willemse onderzoekt het met de leerlingen in een beelende opdracht. In een laag van klei creëeren de kinderen ieder een eigen dinosaurus voetspoor. Dit wordt vervolgens afgedrukt in gips.  


Poëzie voor de bovenbouw
Samen met dichter Casper Fioole en beeldend docent Nicole Schots werken de leerlingen aan een eigen gedicht. Dit gedicht leren zij voor te dragen, maar geven zij ook nog op creatieve wijze vorm.