Kunstweken - Dominicus op de kop

In april 2010 hebben op de St. Dominicusschool de Kunstweken plaats gevonden. Alle klassen werken vanuit één kunstdiscipline een aantal weken (vakoverstijgend) aan kunstactiviteiten. In samenwerking met verschillende (ouder)kunstenaars en Het Wilde Westen zijn de weken door de kunstcoördinatoren van de school vorm gegeven.

 

De onderbouw heeft dit jaar gewerkt aan dans. Juf Etske en juf Imke hebben samen bedacht dat het voor de kleuters interessant is om te dansen vanuit de beleving en emoties. De lichaamstaal en de intentie van de dans stonden dit jaar centraal. Samen met dansdocente Nancy Kruytzer en Het Wilde Westen is een programma ontwikkeld.

De Kunstweken zijn gestart met een voorstelling en workshop van jeugddansgezelschap De Stilte. Zij hebben een duet laten zien en zijn daarna met de leerlingen in gesprek gegaan over de dans. Ook hebben de leerlingen zelf gedanst nav het duet.

In de klas hebben de leerlingen veel verschillende activiteiten gedaan rondom dans en lichaamstaal. Er is niet zomaar gewerkt, er is ook veel over dans gekletst en gefilisofeerd.

Met dansjuf Nancy hebben de leerlingen ten slotte gedanst vanuit diverse gevoelens; blij, verdrietig, verliefd en boos. In een film én in een heuse presentatie hebben de leerlingen aan hun ouders laten zien wat ze in de Kunstweken hebben gedaan.

 

 

 

De middenbouw heeft de Kunstweken ingevuld met muziek. Juf Maria en juf Annelies hebben samen met muziekdocente Suze van Calsteren een paar muzikale weken samengesteld. De leerlingen hebben zich verdiept in diverse blaas-, snaar- en slaginstrumenten.Verschillende muzikanten uit de wijk hebben hun instrument mee de klas ingenomen en dit met de klassen onderzocht.

Groep 3 heeft bezoek gehad van muzikant Amara. Hij is percussionist. Amara heeft bijzondere slaginstrumenten laten zien en met de kinderen gesproken over het sturen van 'boodschappen' met de djembé. Dit kan met verschillende ritmes, die de leerlingen ook zelf hebben meegespeeld.

Groep 4 heeft bezoek gehad van violist Michiel en harpiste Renske. Voor de viool hebben de leerlingen zelf grafische muzieknotaties gemaakt. En voor de muziek van de harp hebben zij allerlei verhalen bedacht.

Groep 5 is bezocht door dwarsfluitiste Susanna en trompetiste Julianne. In dwarsfluit moet je op een speciale manier blazen en de leerlingen hebben goed naar de muziek geluisterd. De trompetiste heeft laten horen dat je op de trompet verschillende muziekstijlen kunt spelen.

Tot slot heeft Suze met alle klassen een instrumentenlied geschreven, waarin de kinderen hebben laten horen en zien wat ze allemaal hebben geleerd over de instrumenten.

 

Fragment uit het lied van groep 5:

"Uit snaarinstrumenten klinkt muziek waar ik van geniet,

we componeerden Frupsie en het Tonkawaggel-lied.

Een dunne snaar is hoog, een dikke laag,

Strijk je verkeerd, dan klinkt het als een zaag.

 

Op een altviool kun je ook met je vingers spelen,

dat noem je pizzicato en is aan te bevelen,

De strijkstok is gemaakt van paardenharen,

en er staat veel spanning op de snaren.

 

De harp heeft vaak pedalen, zo verander je de toon,

dat'ie 40 kilo weegt is voor een harp gewoon.

een heel bekend geluid is de glissando,

dan glijd je langs de snaren met je handen."

 

 

Theater is de discipline waar de bovenbouw zich in heeft verdiept. Meester Kevin heeft samen met twee theatermakers, twee theatervormgevers en twee theatertechnici intensief overlegd om mooie kunstweken samen te stellen. De leerlingen konden kiezen of zij zich wilden specialiseren in acteren, decor en kostuums of in de theatertechniek.

Alle groepen hebeen de stadsschouwburg Utrecht bezocht en kunnen zien wat er 'achter de schermen' is. Zij hebben een les gehad over de diverse disciplines in theater en zijn vervolgens aan de slag gegaan met een eigen stuk, een aantal scenes uit het beroemde 'Romeo en Julia'.

Met Joost Demmers en Heleen van Wiechen hebben alle klassen de scenes gelezen en zij hebben met groepjes leerlingen (de spelgroep) gewerkt aan diverse spelvormen. Je kunt Romeo en Julia op verschillende manieren spelen.

Met Guus van Geffen en Theo Tienhooven hebben groepjes leerlingen (de vormgevers) bedacht hoe het decor en de kostuums er uit zouden kunnen zien in Romeo en Julia. Met Theo is gewerkt aan echte manquettes, met Guus hebben de leerlngen het decor ook daadwerkelijk in de klas gebouwd. Ook is er aandacht besteed aan grime.

Met Nanda Coppens en Paul van Schaik zijn kleine groepjes (de techniekgroep) aan de slag gegaan met theaterlampen, filters, een lichtplan, enzovoorts. Zij hebben voor de verschillende scenes bedacht hoe zij het zouden kunnen uitlichten en hebben dit uiteindelijk ook gedaan samen met de spelers.

De groepen hebben alles tot slot samengevoegd en van elkaar gezien en besproken. Het hele proces is gefilmd en als afsluiting vertoond aan de leerlingen en hun ouders.