In januari hebben op de Dominicusschool de Kunstweken plaatsgevonden. Drie leerkrachten van de onder,- midden,- en bovenbouw hebben in samenwerking met Het Wilde Westen zelf een kunstprogramma samengesteld. In drie weken hebben alle leerlingen verschillende kunstlessen gevolgd van de leerkrachten zelf, maar ook van kunstenaars in de klas of bij Het Wilde Westen. De kleuters hebben kennis gemaakt met kunstenares Verena Willemse en haar ‘Drukke Werkplaats'. Verena had allemaal verschillende kunstwerkjes bij waar de kinderen aan mochten voelen en waar zij vragen over mochten stellen. Daarna gingen zij aan de slag met een speciale druktechniek, om zelf kunstwerkjes te maken.

Ook hebben de kleuters een minimuseum bezocht bij Het Wilde Westen. Met kunstwerken van de Kunstuitleen Utrecht was, samen met juf Etske, een heuse tentoonstelling samengesteld. De kinderen kregen een opdracht en een rondleiding langs de diverse werken en kregen een bijzondere tekening om af te maken......

 


De kinderen uit groep 3, 4 en 5 hebben in de Kunstweken gedanst! Onder leiding van Gusztav en Elsa Balazs zijn er per klas workshops gevolgd van dansen uit verschillende landen. Naast deze workshops hebben de klassen opdrachten gedaan, die te maken hadden met de diverse landen. Ook zijn er dansfilms bekeken en is er een bijzondere dansvoorstelling in school geweest. Tot slot hebben alle klassen hun eigen dans aan de ouders gepresenteerd. Leerlingen van de bovenbouw hebben de Kunstweken gevuld met filmpjes en fotografie. De leerkrachten van school hebben zelf met de klassen tekenfilmpjes gemaakt via de website van Cinekid.Ook is bij de bovenbouw fotografe Marlous Eckhardt in de klas geweest. In drie lessen hebben de kinderen kennis gemaakt met het werk van Marlous, een foto-opdracht uitgevoerd in school en hun eigen foto's verwerkt tot een nieuwe, eigen (fantasie)wereld.