Leerlingen van de bovenbouw op de Montessorischool Oog in Al hebben zich in maart en april bezig gehouden met de Ottomanen. In het kader hiervan heeft Het Wilde Westen hen workshops Turkse volksdans aangeboden. Onder leiding van de Turkse dansdocent Ersin Seyhan van dansgroep Ozan hebben vier bovenbouwklassen allemaal een eigen Turkse dans geleerd. Ter introductie heeft Ersin een bijzonder verhaal verteld over de huwelijkstradities in Turkije en de daarbij behorende dansen. Ook liet hij de speciale danskostuums en materialen zien. Met meester Martijn in het midden als bruid hebben de vier klassen de dansen aan elkaar gepresenteerd. Er werd gedanst met doekjes, lepels en kaarsen. En tot slot was er voor iedereen een stukje echte Turkse baklava. Wat een feest!