In de zomer van  2014 verhuizen we van de Kanaalweg en de Maetsuykerstraat naar 

de Cereolfabriek, Everard Meijsterlaan 1B