Het WESTORKEST van UTRECHT WEST

Vanaf het najaar 2014 krijgen de leerlingen van vijf basisscholen in wijk West de unieke kans om een instrument te bespelen in een echt orkest. Het Wilde Westen en Harmonie De Bazuin gaan verder met het wijkproject "Muziek in West".

Dit project is in 2013 gestart. 

Deelnemende scholen krijgen introductielessen van muziekdocenten uit de buurt en leden van De Bazuin geven concertjes in de klassen en vertellen over hun instrument.
De kinderen die willen meedoen kiezen daarna voor een instrument, krijgen groepsles en kunnen al snel samenspelen in ensembles. Dat zal overal in de wijk West te merken zijn; groepjes kunnen gaan optreden op allerlei locaties zoals de supermarkt, het verzorgingshuis of het winkelcentrum.

In januari starten de muzieklessen.

Eind juni 2015 zal het WestOrkest met 120 kinderen uit de wijk opnieuw van zich laten horen.

 

Muziek in West is één van de gehonoreerde projecten van Kinderen Maken Muziek. In 2011 startten het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie, op voorspraak van Prinses Máxima, het programma Kinderen Maken Muziek. Doel van het programma is dat kinderen samen een muziekinstrument leren bespelen en samen muziek maken. Daarnaast staan het bevorderen van sociale cohesie en het versterken van actief burgerschap centraal.

Wijkbewoners kunnen op allerlei manieren een steentje bijdragen aan het WestOrkest, bijvoorbeeld door een locatie voor een concert te bieden, instrumenten in bruikleen te geven of een donatie waarmee instrumenten aangeschaft kunnen worden. Op de facebooksite van Muziek in West vindt u nog meer informatie.