De film gaat over "The Dude" Lebowski die wordt aangezien voor de miljonair Lebowski wiens vrouw nogal wat schulden gemaakt schijnt te hebben. Om het geld los te krijgen, krijgt The Dude bezoek van twee kerels, waarvan "The Chinaman" op zijn tapijt urineert om het verzoek kracht bij te zetten. Verbolgen om het verlies van zijn geliefde tapijt ("it really tied the room together") gaat The Dude op zoek naar een vergoeding voor dit tapijt bij zijn rijke naamgenoot. 

Kaartjes via reserveer@hetwildewesten.nl